Una xarxa per recuperar l’essència dels productes de les comarques barcelonines

  • Joan Vila i Triadú (amb el suport de la Diputació de Barcelona)
  • divendres, 22 desembre 2017
  • Comenta
  • General

El cigronet de l’Anoia és un dels productes singulars identificats per la Xarxa de Productes de la Terra / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Integrada per dotze ens locals de la demarcació de Barcelona i amb la coordinació efectiva de la Diputació, la Xarxa de Productes de la Terra te com a objectiu principal preservar i enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat. D’una banda, compta amb un cens de més d’un miler d’empreses productores d’aliments amb trets singulars propis de la demarcació, que es poden consultar en aquest directori. I de l’altra, ha servit per identificar fins a 55 productes que, per les seves característiques, són genuïns i singulars de la demarcació de Barcelona. La llonganissa de Vic, el cigronet de l’Anoia, la mongeta del ganxet, la maduixa del Maresme, el vi DO Penedès o les gambes de Vilanova són alguns d’ells.

La riquesa i diversitat agroclimatològica de la demarcació de Barcelona, sumada a la seva tradició comercial i cultural, la fan un indret amb un sector agroalimentari divers i d’alta qualitat. La tasca realitzada pels pagesos i productors del territori al llarg de la història, adaptant i millorant els productes, ha permès el sorgiment de varietats tradicionals amb certes característiques úniques. La fortalesa del sector carni a Osona, la històrica tradició vinícola de l’Alt Penedès, l’arrelament de les lleguminoses al Vallès Oriental, la creixent producció d’oli d’oliva o l’ampli ventall de peix i marisc que ofereix la costa, entre d’altres, en són alguns exemples.

El pas del temps, però, a més de la implantació de sistemes massius de producció al sector alimentari en les últimes dècades, fa necessària una tasca de recuperació i suport a aquells productes de qualitat propis del territori. Justament amb l’objectiu de protegir i promoure la identitat i la cultura gastronòmica de la demarcació, la Diputació de Barcelona va posar en marxa l’any 2010 una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit supramunicipal dirigida a reivindicar i enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat.

La Xarxa de Productes de la Terra està integrada per 12 ens locals, que són els Consells Comarcals de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, Osona i el Vallès Oriental; el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, el Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Les més de mil empreses productores i elaboradores  censades a la Xarxa generen 6.700 llocs de treball aproximadament. La majoria són empreses familiars i amb pocs treballadors (d’un a cinc). Tot i que el perfil predominant dels titulars és un home d’entre 35 i 65 anys, el relleu generacional està assegurat.

Productes singulars: característiques úniques i arrelament al territori

D’entre la gran diversitat de productes alimentaris locals elaborats i produïts per les empreses de la Xarxa, s’ha considerat oportú destacar i posar en valor alguns d’ells. S’entén per producte singular aquell que destaca per les seves característiques úniques que el distingeixen de la resta i que està arrelat a un territori concret on es produeix o s’elabora. Les particularitats dels productes singulars poden ser degudes a factors com: la tradició, la innovació i la qualitat. A partir d’aquests requisits i fruit d’un procés de selecció acurat fet per experts del sector s’han identificat 55 productes singulars. En el mapa següent, els podeu veure tots:

La Xarxa de Productes de la Terra pivota sobre tres visions predominants: disposar d’una xarxa ben articulada i organitzada, augmentar la competitivitat de les empreses i posar en valor el territori. Per tal d’aconseguir-ho, les seves accions tenen set línies estratègiques que pretenen desenvolupar els objectius de l’agrupació. D’aquesta manera, s’ha treballat per establir un sistema organitzatiu i de dinamització de la xarxa, així com per influir sobre organitzacions públiques i privades que permetin eixamplar i consolidar la xarxa de productors. Per tal d’incrementar la competitivitat del sector també s’ha treballat per a l’optimització de la gestió empresarial i la millora de la producció, la promoció, i la comercialització. Tot plegat, tractant d’integrar les actuacions a un nivell territorial de referència que permeti posar en valor l’intangible del territori barceloní.

Tot i representar un pes discret de l’estructura empresarial de la demarcació, el sector agroalimentari compta amb una importància a nivell territorial que va més enllà de paràmetres economicistes. La seva capacitat d’esdevenir un motor creixent en municipis rurals fa que la producció d’aliments locals i de qualitat es trobi en una posició emergent i presenti un elevat potencial de creixement. Un potencial que, a més, encaixa amb la necessitat de desenvolupar un model productiu sostenible i adaptat al territori.

Deixa el teu comentari

Sobre aquest blog

Espai Crític és una secció on CRÍTIC produeix continguts amb fonts de tercers. Aquestes fonts d'ingressos ens permeten reforçar el projecte i explorar temes d'interès per a la nostra comunitat. La presentació del contingut deixa clar com s'ha encarregat i produït, i també qui l'ha finançat, especificant-ho al costat de la signatura i al peu de l'article.

Tots els continguts publicats a 'Espai Crític' són produïts per la redacció de CRÍTIC a partir de criteris periodístics i s'adequen als criteris del codi ètic comercial de la cooperativa.

A Espai Crític hi trobareu recomanacions i continguts d'interès per a la 'comunitat crítica'. És un espai obert a propostes, idees i reflexions, amb el suport de 'partners' i col·laboradors que contribueixen a fer possible el projecte de CRÍTIC.

Cerca al blog