LES DADES

Les compres de la Generalitat, al detall

CRÍTIC ha sistematitzat els contractes de subministrament de la Generalitat des del novembre del 2011 fins al juliol del 2015 en els sectors del tèxtil i l'electrònica. En aquest interactiu, elaborat per l’equip de Data’n’Press, podeu navegar entre aquests 300 contractes i consultar-ne les condicions.

Les dades del tèxtil

Les dades de l’electrònica

Data'n'Press

@datanpress

dimarts,
27 octubre 2015

La informació que sistematitza aquest interactiu ha estat recopilada per CRÍTIC a través de la relació quinzenal d'adjudicacions que ofereix l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. En aquest període, el govern i el sector públic dependent han adjudicat al voltant de 100 contractes per a la adquisició de productes tèxtils, per un import total de més de 15,5 milions d'euros. En el sector electrònic s'han atorgat uns 200 contractes de subministrament, per un total superior als 40 milions.

En ambdós casos, un grup reduït d'empreses acaparen la major part del volum adjudicat, fins al punt que el 85% de l'import en electrònica se'l reparteixen entre 12 companyies —més de 33,8 milions—, i en el cas del tèxtil entre deu empreses sumen el 95% de la facturació. A les infografies interactives hi figuren classificats per data i companyia els contractes de subministrament d'aquest grup reduït de companyies. El tercer element de classificació és si l'adjudicatària disposa d'algun tipus de certificació ètica, d'un codi de conducta propi o, simplement, no en té cap o no ha aportat informació.