ombra

El nyap dels peatges ‘a l’ombra’: 156 milions d’euros anuals pagats amb diners públics

  • Text i fotos: Guillem González (@cesena1970)
  • dilluns, 24 abril 2017

Els peatges 'a l’ombra' van suposar l’any passat una despesa de 156 milions d’euros per a la Generalitat de Catalunya. Les xifres augmenten any rere any. Des del 2014 s'hi han abocat més de 423 milions d'euros. Les concessions s’hauran de pagar fins més enllà del 2040. El Govern català haurà pagat a les concessionàries 6.684 milions d’euros. La xifra suposa un sobrecost del 393%.

Més informació