violència obstètrica

Tres exemples que demostren la visió patriarcal en la sanitat

  • Meritxell Rigol/ @TxellRigol
  • diumenge, 29 juliol 2018

Segons el Departament de Salut, unes 250.000 persones a Catalunya pateixen la síndrome de sensibilització central, que engloba la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. Són malalties molt feminitzades que es desconeixen i no s’investiguen. El mateix passa amb les pràctiques sexuals no heteronormatives, que sovint són objecte de violència ginecològica. CRÍTIC recull tres actuacions habituals als centres mèdics que demostren la necessitat de vertebrar un sistema sanitari amb perspectiva de gènere.

Més informació