I Escola d’Estiu de Crític

Targeto_analisi_enquestes

Objectius: En aquest curs aprendrem a interpretar les enquestes, i a fer anàlisis senzilles (creuaments, mitjanes) i gràfiques que ens permetin comunicar resultats interessants que amaguen les enquestes més enllà del titular. Combinarem presentacions teòriques amb classes pràctiques amb dades reals d’enquestes recents del CIS, el CEO o l’eurobaròmetre.

Preu: 95 € . Estudiants, aturats i subscriptors de Crític, preu especial de 75 €
Dates: Dilluns 18 i dimarts 19 de juliol. De 17h a 20h. Lloc: Grup ECOS. C/ Casp 43, baixos.

95 €
75 € (Estudiants, aturats i subscriptors de Crític)
Destinataris: Periodistes en exercici i/o en formació. Bloguers i qualsevol persona interessada en les dades d’enquesta, sense coneixements previs

Requisits: Cal portar un ordinador portàtil amb el PSPP instal·lat (passarem instruccions precises per la instal·lació a tots els qui s’inscriguin).

Professor: Jordi Muñoz. Politòleg de la Universitat de Barcelona, i col·laborador del diari Ara i de CRÍTIC. Ensenya anàlisi electoral i mètodes de recerca, i investiga sobre el comportament polític i les preferències polítiques de la ciutadania. Actualment coordina un projecte sobre el vot durant la segona república a Catalunya, i una xarxa de grups de recerca experimental en ciència política.

Continguts

Primera sessió:

1. Les enquestes. Què són? Com es fan? Quins errors tenen?
2. Per què fallen les enquestes electorals?
3. La cuina, més enllà del mite.
4. Agregadors d’enquestes, ‘big data’ i models predictius
5. Enquestes disponibles: introducció als bancs de dades del CIS, el CEO i l’Eurobaròmetre
6. Com obrir les dades de les enquestes amb PSPP?

Segona sessió:

1. Exploració de les dades: freqüències i mitjanes
2. Preparar les dades per l’anàlisi
3. Anàlisis senzills de dades: taules de contingència i comparacions de mitjanes