Política de privacitat

1. Responsable

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, el responsable del tractament de les dades dels subscriptors i usuaris registrats gratuïts del web www.elcritic.cat és CRÍTIC SCCL, cooperativa de treball associat domiciliada al carrer Casp 47, baixos, 08010 de Barcelona.

2. Delegat/da de protecció de dades

Pots contactar-hi a través de l’adreça postal del CRÍTIC, o a través del correu electrònic [email protected].

3. Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

CRÍTIC SCCL pot disposar de les teves dades de caràcter personal de dues maneres diferents: bé perquè t’hagis subscrit a CRÍTIC, o bé perquè t’hagis registrat de forma gratuïta al nostre web.

4. Quines dades personals tractem?

Les dades personals que tractem són: nom i cognoms i correu electrònic. Si a més a més ets subscriptor de CRÍTIC, a més a més tractem: DNI i adreça postal. Amb l’objectiu d’incrementar els estàndards de seguretat i facilitar la gestió dels pagaments, CRÍTIC no tracta les dades bancàries dels seus subscriptors i subscriptores ni tampoc les de les persones que realitzen compres puntuals a la nostra botiga en línia. Aquestes dades les tracta la nostra passarel·la de pagament, que també contempla una política de privacitat adaptada a la legislació vigent.

5. Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra tasca periodística, tractem les dades dels nostres subscriptors i usuaris amb les següents finalitats:

  • Enviar de forma periòdica butlletins i newsletters amb els continguts que produeix CRÍTIC
  • Enviar de forma periòdica informació sobre les activitats i promocions de CRÍTIC via telèfon, correu postal o electrònic.
  • Convidar a actes o esdeveniments organitzats per CRÍTIC.
  • En el cas dels subscriptors anuals de CRÍTIC, també enviem a l’adreça indicada el DOSSIER CRÍTIC en paper.

L’enviament d’aquestes comunicacions en format digital serà realitzat en tot cas per CRÍTIC SCCL, a través d’una eina de mailing adaptada a la normativa vigent de protecció de dades. CRÍTIC estableix mecanismes mitjançant els quals pots desactivar els serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta, seguint les instruccions que s’indiquen al peu legal dels correus.

Així mateix, si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades ([email protected]) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

6. Transmissió de dades a tercers

CRÍTIC SCCL pot cedir les dades a proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que els hàgim contractat, i amb qui tenim subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat. Us informaríem oportunament en cas que s’esdevinguessin altres cessions de dades.

7. Transferències internacionals de dades

CRÍTIC SCCL no realitza cap transferència internacional de dades a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea. Un informaríem oportunament si aquesta circumstància canviés.

8. Per què podem tractar les teves dades?

El tractament de les teves dades personals com a subscriptor o com a usuari registrat deriva de les obligacions logístiques de l’esmentada relació i es formalitza en acceptar l’avís legal del web, en el moment de culminar el procés de subscripció o registre.

9. Termini

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació del subscriptor o subscriptora i dels usuaris registrats amb CRÍTIC SCCL i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació (actualment 6 anys per normativa comptable i, si s’escau, 10 anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals). Acabats els esmentats terminis de prescripció, les dades seran eliminades.

10. Quins són els teus drets en relació a les dades?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs editar les teves dades si accedeixes al teu perfil d’usuari. Així mateix, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre Delegat o Delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades, o davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

11. Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web elcritic.cat. La web de CRÍTIC no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica d’elcritic.cat o per a mesures i dades d’audiències anònimes.