Baròmetre 2017: les finances ètiques continuen creixent

  • Jordi de Miguel (amb el suport de FETS i Fundació Fiare)
  • dimecres, 17 octubre 2018
  • Comenta
  • General

Presentació del Baròmetre de les finances ètiques 2017

No s’ha aturat. El món de les finances ètiques continua creixent. Així ho certifica el darrer ‘Baròmetre de les finances ètiques’, presentat aquest dimarts per l’Observatori de Finances Ètiques. D’acord a l’informe -una radiografia anual del sector a l’Estat espanyol impulsada per FETS des de 2007-, la xifra d’estalvi ètic ha incrementat un 9,24% respecte al 2016, mentre que els préstecs concedits han crescut un 23,96%.

Més de 2.100 milions d’euros d’estalvi

Segons el membre de l’Observatori Sergi Salavert, que la xifra d’usuàries d’entitats de finances ètiques hagi disminuït un 1,83% (mantenint-se per sobre de les 230.000 persones), “entra dintre de la normalitat, després d’un creixement del 108% en els darrers cinc anys”. El més rellevant, afirma Salavert, és que, malgrat aquest lleuger descens, el capital social aportat ha crescut un 5,25%: “Al cap i a la fi, això és el que enforteix les entitats per poder assolir el seu objectiu de transformació social. Això vol dir que les usuàries actuals estan més convençudes del model”.

El contrast de tendències entre els bancs tradicionals i les entitats de finances ètiques no només es fa palès en la taxa de morositat (7,79% per als primers, 2,2% per a les segones). També hi ha diferències en l’estalvi. Mentre que els dipòsits de les entitats financeres tradicionals s’han reduït, l’estalvi ètic ha seguit creixent fins a superar enguany els 2.100 milions d’euros. En total, durant els últims 10 anys, l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 16.

Font: Baròmetre de les finances ètiques 2017

Una situació semblant és la que s’observa en el cas dels préstecs. Mentre que en la banca tradicional decreixen, en l’ètica s’han incrementat gairebé un 24%, superant els 1.200 milions d’euros.

Destinació dels préstecs

Com a novetat, aquesta darrera edició del Baròmetre incorpora un estudi sobre la distribució territorial i sectorial dels préstecs. A nivell estatal, els projectes mediambientals encapçalen la llista de receptors (40,50%), per sobre dels sectors social i cultural i dels particulars, mentre que la Comunitat de Madrid és la que lidera les comunitats amb més concessions, seguida de Catalunya i Andalusia. Les diferències entre aquestes comunitats i la resta són grans: només entre les tres agrupen gairebé el 60% de préstecs concedits.

Font: Baròmetre de les finances ètiques 2017

A nivell internacional, les entitats financeres ètiques concedeixen préstecs majoritàriament a través de microcrèdits (un 77%), mentre que l’agricultura i les energies renovables queden relegades a la segona i tercera posició. A més, l’estudi constata que, territorialment, l’Amèrica Llatina concentra gairebé la meitat del crèdit atorgat a l’estranger.

Atenció a les assegurances ètiques

Una altra de les novetats del Baròmetre 2017 fa referència a les dades que aporta sobre el sector de les assegurances ètiques. Segons Salavert, “és important visibilitzar-lo i posar-hi el focus per tal que la ciutadania prengui consciència del pes important que té en el món financer”. L’informe ha utilitzat com a referència les entitats registrades amb el Segell Europeu EthSi d’assegurances ètiques, un distintiu que valora la gestió ètica de les inversions, la transparència, la responsabilitat social i el foment de la sostenibilitat social i ambiental.

Segons el Baròmetre, les entitats amb aquest segell han gestionat més d’1,8 milions de pòlisses, amb un volum de primes de prop de 650 milions d’euros, la qual cosa suposa un 1,01% del total de primes del sector assegurador a l’Estat espanyol. El proper any, afirma Salavert, es recolliran dades complementàries que permetran fer una fotografia més precisa de la seva actuació i, sobretot, de la seva evolució.

Descarrega aquí [.pdf] el Baròmetre de les finances ètiques 2017.

Deixa el teu comentari

Sobre aquest blog

Diners a contrallum és un espai de debat i anàlisi sobre el paper de l'economia en general i de les finances en particular en relació a la societat que ens envolta.

Un lloc per mostrar les diferents iniciatives, novetats i articles d'opinió sobre les finances ètiques i solidàries.

Volem presentar experiències i visibilitzar realitats que ja existeixen a través d'entrevistes i de reportatges.

Un fòrum de debat per aquelles persones que pensen que les finances són una eina de canvi i que creuen en unes relacions econòmiques ètiques, justes i sostenibles.

Volem promoure un consum conscient a través del pensament crític, l'anàlisi, la denuncia i la reflexió compromesa.

Quines entitats impulsem aquest blog

FETS és una entitat que té com a objectiu de fons la transformació social en positiu buscant realitats més justes, sostenibles i més humanes. FETS hi pretén contribuir a través de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i solidàries.

Web: www.fets.org
Twitter: @banca_etica
Facebook: www.facebook.com/fets.finances.etiques

La Fundació Fiare és una entitat vinculada al Grup Banca Etica que té per objectius l'impuls de les finances ètiques, l'educació crítica en les finances, les activitats de sensibilització, l'activisme econòmic (accionariat crític, participació en xarxes i campanyes), així com la promoció d'activitat parabancària en suport a l'economia alternativa i a les persones en risc d'exclusió financera.

Aquest bloc s’emmarca dins del projecte “Impulsem les finances ètiques i solidàries a les aules”, coordinat per FETS en col·laboració amb la Fundació Fiare, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament i la Direcció de Cooperació Internacional i Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona.

FETS / Fundació Fiares

Cerca al blog