Crític Cerca
Investigació

Un exalt càrrec de la sanitat catalana aconsegueix 185 contractes en cinc anys del Departament de Salut

El bufet de l’advocat Francesc José María ha estat el tercer més contractat per la Generalitat durant els darrers cinc anys: 185 encàrrecs de serveis jurídics de part de 15 organismes diferents que depenen del Departament de Salut, per valor d’1,7 milions d’euros. Que el bufet de José María concentri tota la seva activitat en aquesta àrea no és casual: aquest lletrat ha ostentat nombrosos càrrecs al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i a l’Institut Català de la Salut (ICS) al llarg dels últims 25 anys. Tot plegat no ha estat impediment per haver rebut una gran quantitat d'encàrrecs de l’Administració pública catalana durant els últims cinc anys. La Sindicatura de Comptes ha detectat que en un contracte a José María de l'any 2010 hi hauria hagut un cas d’incompatibilitats, ja que l'encàrrec s'hauria concretat abans que passessin dos anys del seu cessament com a gerent de l’ICS.

03/05/2016 | 00:10

La Sindicatura de Comptes ha detectat el que considera un cas d’incompatibilitats en la contractació de l’advocat Francesc José María per part del Parc de Salut Mar de Barcelona. Segons la Sindicatura, el seu despatx hauria rebut l’encàrrec de gestionar els serveis jurídics del consorci públic Parc de Salut Mar abans que transcorreguessin dos anys del seu cessament com a gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS).  José María va ser gerent d’aquesta entitat entre el 2006 i el 2008 sota el mandat de la consellera de Salut del PSC Marina Geli. Això, sempre segons la Sindicatura de Comptes, incompliria l’article 7 de la llei d’incompatibilitats dels alts càrrecs.

L’informe de la Sindicatura, datat de maig de 2015, fiscalitza la gestió del Parc de Salut Mar durant l’exercici de 2011. La Sindicatura veu incompatibilitat en la prestació dels serveis jurídics de José María des del febrer de 2010 –data de creació del Consorci, que va substituir l’antic Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)– fins a l’octubre de 2010 –data en què es compliren els dos anys del seu cessament com a gerent de l’ICS. José María va ser destituït abruptament per Geli enmig de forts conflictes laborals amb el personal de l’ICS. L’informe de la Sindicatura explica que “el mateix gabinet jurídic” hauria prestat serveis als centres del Parc de Salut Mar “almenys des de l’any 2006”, durant l’etapa de l’antic IMAS. El consorci Parc de Salut Mar, que depèn en un 60% de la Generalitat i en un 40% de l’Ajuntament de Barcelona, gestiona, entre d’altres, l’Hospital del Mar, l’Hospital de l’Esperança o l’ambulatori Pere Camps.

L’advocat Francesc José María, en canvi, no veu incompatibilitat en la seva tasca. Afirma que la llei prohibeix que els exalts càrrecs, en la seva activitat privada, prenguin part “d’expedients en els quals s’ha intervingut per raó directa”. “En el meu cas, vaig ser gerent de l’Institut Català de la Salut des de 2006 a novembre de 2008, i durant el període 2009-2016, no he rebut un sol encàrrec de l’ICS ni del CatSalut ni del Departament de Salut”. Segons José María, la interpretació e la Sindicatura sobre la suposada incompatibilitat dels encàrrecs del Parc de Salut Mar “és una interpretació extensiva de la llei que no ha tingut recorregut”. José María afirma que “quan l’informe de la Sindicatura ha arribat al Tribunal de Comptes de l’Estat, el fiscal no ha informat desfavorablement d’aquest punt i no s’han obert actuacions per aquesta raó”.

Contractat de nou tot i l’advertiment de la Sindicatura

L’informe de la Sindicatura que destacava la incompatibilitat de José María va ser publicat al maig de 2015. Això, però, no va ser impediment perquè el Parc de Salut Mar seguís comptant amb els seus serveis. Segons consta al registre de contractes de la Generalitat, el 23 de desembre de 2015 José María va rebre un nou encàrrec en concepte d'”assistència jurídica en els diferents àmbits civil, mercantil, laboral i administratiu” valorat en 63.340 euros. El Departament de Salut, a preguntes de CRÍTIC, ha declinat fer qualsevol comentari sobre l’informe de la Sindicatura.

Francesc José María és un dels noms clau en l’arquitectura del model sanitari català. A més de la seva experiència com a gerent de l’ICS, del 1993 fins al 2006 va ser secretari del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Després del seu pas per l’ICS, va vincular-se de nou al Consorci, en aquesta ocasió com a assessor, segons consta en la biografia que publica a la seva pròpia pàgina web.

L’encàrrec de serveis jurídics que la Sindicatura considera que incompliria la llei d’incompatibilitats és només un dels molts que ha rebut el bufet José María per part de la conselleria de Salut en els últims temps. Segons dades oficials de la Generalitat de Catalunya, a les quals ha tingut accés en exclusiva CRÍTIC, aquest bufet d’un exalt càrrec de la sanitat catalana ha firmat en els últims cinc anys 185 encàrrecs jurídics de 15 organismes diferents que depenen del Departament de Salut, per valor d’1,7 milions d’euros. Aquest sistema d’externalització no és propi només de l’àmbit sanitari. Tal com ha explicat CRÍTIC, el Govern d’Artur Mas es va gastar 22 milions d’euros en bufets d’advocats externs. En total, són 2.959 encàrrecs a prop de 350 empreses i professionals.

Tots els encàrrecs a José María detectats per CRÍTIC, però, serien posteriors al 2010 i, per tant, no suposarien cap incompliment de la legalitat amb relació al càrrec ocupat per José María a l’ICS. El Departament de Salut, a preguntes de CRÍTIC, no ha facilitat informació sobre si existeixen altres contractes amb el despatx de l’exgerent de l’ICS anteriors a aquesta data a més del detectat per la Sindicatura. Un portaveu de Salut especifica que la llei “deixa clar que la incompatibilitat dura dos anys després del seu cessament”. “A partir de llavors, en Francesc José María pot treballar amb qualsevol entitat sanitària sense cap limitació legal més que la llei de contractes”, afirma el Departament.

L'Hospital del Mar és und els centres gestionats pel Parc de Salut Mar, entitat membre del CSC. Foto: Jordi Ferrer
L’Hospital del Mar és un els centres gestionats pel Parc de Salut Mar, entitat membre del CSC. Foto: Jordi Ferrer

Encàrrecs d’entitats del Consorci de Salut i Social

Tot i que José María va deixar d’estar vinculat orgànicament al CSC l’any 2007, sí que hauria tingut una relació molt més recent amb la societat Consorci de Salut i Social SA, empresa participada majoritàriament pel mateix CSC. El Consorci és un ens de base local que agrupa ajuntaments, diputacions, hospitals i centres sanitaris, la majoria públics, però que gestiona una part de la seva activitat a través d’una societat anònima. A les memòries del CSC SA, publicades a la seva pàgina web, José María hi apareix com a membre del consell d’administració durant els anys 2010 i 2011. L’advocat hauria compaginat aquest càrrec amb la seva activitat en el sector privat. 

Mentre José Maria era membre del consell d’administració de CSC SA, el seu bufet va facturar diversos encàrrecs a entitats públiques que són membres del Consorci de Salut i Social. Segons les dades de la Generalitat a les quals ha tingut accés CRÍTIC, durant l’any 2011, per exemple, el bufet de José María va facturar nou contractes al Banc de Sang i Teixits. Destaca un contracte en concepte de “serveis d’auditoria interna i suport al consell d’administració”, per valor de 21.240 €, o un de “suport jurídic”, per valor de 49.950 €. També va rebre encàrrecs del mateix Parc de Salut Mar: per exemple, un contracte en concepte d’”assessorament jurídic laboral, administratiu i mercantil”, per valor de 63.720 euros, i un altre de “secretaria general i gestió d’assessoria jurídica”, de 67.700 €. També és de 2011 un contracte de l’Institut Català d’Oncologia per valor de 100.065 euros, en concepte de “servei d’assessorament jurídic en els àmbits del dret civil, mercantil i administratiu”.

Fonts del Departament de Salut han explicat a CRÍTIC que “el CSC no és una entitat del sector públic, malgrat que la seva composició sigui en gran part d’entitats públiques. Per tant, no se li aplica la llei d’incompatibilitats de la Generalitat” i tots aquests encàrrecs s’ajustarien a dret.

591.656 euros en serveis jurídics al Parc de Salut Mar

El principal client de José María dins del món sanitari ha estat durant els últims cinc anys el Parc de Salut Mar. Segons la informació recopilada per CRÍTIC, del 2011 al 2015 el seu gabinet jurídic ha facturat 591.656 euros en 11 contractes diferents al Parc de Salut. Es dóna el cas que aquesta entitat la va presidir fins al maig de 2015 Josep Maria Via, un altre dels noms clau del sistema sanitari català, exdirectiu de l’ICS i del Servei Català de la Salut, assessor de salut del Govern i conegut per haver demandat en el seu dia la revista ‘Cafèambllet’ arran de la sèrie de denúncies que va realitzar sobre el model sanitari català. L’advocat de Via, de fet, va ser el mateix Francesc José María.

Sobre la seva relació amb el Parc de Salut Mar, José María afirma que va exercir com advocat de l’IMAS des de març de 2001 i “em vaig tornar a incorporar, a través d’una societat professional de la que sóc soci majoritari, el mes de març de 2009, cinc mesos després d’haver deixat la gerència de l’ICS”. Quan es va crear el Consorci Parc de Salut Mar, l’any 2010, “es van subrogar tots els contractes vigents, entre ells el meu. Després s’han fet procediments negociats d’acord amb la legislació vigent per a la continuïtat de la meva contractació”.

Però són molts més els organismes associats al Consorci que han facturat encàrrecs al Bufet José María durant els últims cinc anys. Des del punt de vista global, destaquen 28 contractes del Banc de Sang, per valor de 348.770 euros, quatre de l’Institut Català d’Oncologia (186.062 euros), 55 del Consorci Sanitari de l’Anoia (190.860 euros), 12 del consorci Sanitari de l’Alt Penedès (136.341 euros), 5 del Parc Sanitari Pere Virgili (55.872 euros), 39 del Consorci Sanitari Integral (40.851 euros) i 10 del Consorci Laboratori Intercomarcal (15.675 euros).

 “Desvinculat del món sanitari” després de cessar de l’ICS

Francesc José María va comparèixer al juny de 2013 davant de la comissió parlamentària que investigava la gestió de la sanitat catalana. A preguntes dels diputats, va admetre que la seva vinculació amb el Consorci de Salut i Social ha estat constant durant els últims temps, però va matisar-hi la seva implicació després del pas per l’Institut Català de la Salut. Segons José María, després del seu pas per l’ICS, torna a vincular-se al Consorci de Salut i Social a partir del 2009 com a “assessor jurídic laboral en els temes estrictament d’assessorament patronal”. José María va explicar que després del seu cessament es va “desvincular del món sanitari”, i que la seva relació amb el Consorci es va centrar “en l’àmbit dels serveis socials”, mentre va durar el que, al seu parer, era una “més que qüestionable situació d’incompatibilitat amb la meva funció, perquè com a ICS no havia tingut mai cap tipus de negoci o expedient que em vinculés al Consorci de Salut i Social”.

En el marc d’aquesta comissió, José María també va explicar que, quan va assumir la gerència de l’ICS, va desvincular-se formalment del seu gabinet jurídic, alhora que els professionals que treballaven per a ell van crear la societat MA Andreu Advocats Associats2008, SLP. Tanmateix, José María afirma en la seva compareixença que “vaig arribar a uns acords” [amb aquests advocats] per tornar el dia que deixés la meva funció en l’àmbit públic”. José María afirma que, quan va deixar la gerència de l’ICS, “en un primer moment vaig plantejar-me fer de consultor pel meu compte per no contaminar coses que podien estar en marxa o que podien ser mal interpretades”. Però, tot i això, admet que al març de 2009 –tres mesos després del seu cessament– va tornar a assumir responsabilitats en el seu despatx professional arran de la marxa de dos advocats que considerava “dues peces clau” del seu bufet. “Vaig haver de tornar a prendre les regnes del meu despatx professional, que al final és del que visc jo i viu la meva família”, afirmava José María en aquella compareixença.

Albano Dante, diputat de CSQP. Foto: Xavi Herrero
Albano Dante, diputat de CSQEP. Foto: Xavi Herrero

Albano Dante (CSQEP): un “impost revolucionari” d’alguns bufets d’advocats

Arran de la publicació de l’informe de la Sindicatura de Comptes i del reportatge de CRÍTIC, el diputat de Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) Albano Dante, que ja fa anys que s’ha especialitzat en la denúncia de les presumptes irregularitats en la sanitat catalana a través de la revista ‘Cafèambllet’, presentarà una proposta de resolució al Parlament sobre les adjudicacions en matèria de serveis jurídics realitzades pels diferents organismes del Departament de Salut a Francesc José María. De fet, el referent de Podem Albano Dante ja va esmentar la denúncia de la Sindicatura de Comptes en seu parlamentària. L’opinió de Dante és que “hi ha indicis que som davant d’una pràctica generalitzada per sostraure fons públics mitjançant aquesta mena de contractes”. “Podríem parlar d’un ‘impost revolucionari’ de bufets d’advocats que estan directament lligats a les patronals”, afirma.

La resolució que presentarà el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot insta al govern a presentar al Parlament “en el termini de tres mesos una relació completa de totes les contractacions de serveis jurídics per part de centres sanitaris finançats majoritàriament amb fons públics”, incloent en aquesta relació “les empreses proveïdores dels serveis, la quantia percebuda i la tipologia de la feina contractada”. També insta al govern a presentar al Parlament en el termini de tres mesos “un pla per assumir aquests serveis des dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya”.

Per contextualitzar l’import facturat als diferents organismes depenents de Salut, José María afirma que al seu gabinet jurídic hi ha 6 advocats dedicats a l’assessorament d’empreses públiques i consorcis. “En cap cas han estat ingressos personals meus i molt menys obeeixen al pagament d’un ‘impost revolucionari’”, afirma. “Els serveis han estat facturats seguint els criteris del Col·legi d’Advocats de Barcelona i de vegades s’han aplicat descomptes del 30% i el 40%”. José María afirma que exercia com advocat “d’un munt” d’empreses públiques i consorcis de salut abans de ser nomenat al càrrec, i ara “no només no s’ha incrementat la cartera de clients sinó que ha quedat disminuïda”. “A més, he perdut licitacions públiques de contractes a les que he concorregut, com és el cas de Ferrocarrils de Catalunya, INCASOL o Consorci Sanitari del Maresme”.

Actualització del dijous 5 maig: la nova versió de l’article inclou tres matisos incorporats a partir d’una carta remesa per l’advocat Francesc José María.

Si els pica... Que es rasquin!

Suma't al periodisme contra el poder

Subscriu-t'hi ara!

Amb la quota solidària, rebràs a casa la revista 'Temps' i la pròxima que publiquem (juny 2024)

Torna a dalt
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les cookies prement el botó “Accepto” o configurar-les o rebutjar-ne l'ús fent clic a “Configuració de Cookies”. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que, si així ho desitja, impedexi que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.
Accepto Configuració de cookies