Crític Cerca
Transparència

Els comptes de CRÍTIC del 2018

Hem tancat el tercer exercici consecutiu amb excedent econòmic i plantegem una nova etapa de creixement sostingut i d'obertura de nous projectes

11/07/2019 | 18:59

El 2108, CRÍTIC ha tancat el seu tercer exercici amb excedent econòmic. És el tercer any consecutiu que passa: el 2017 vam tancar l’any amb 8.675 euros en positiu, i aquest 2018 els números verds s’han incrementat: hem ingressat 231.208 euros (un 21% més que el 2017) i hem tingut unes despeses de 219.636 euros (un 21% més que el 2017). Això ha acabat generant un resultat positiu abans d’impostos d’11.572 euros. És una xifra modesta si la comparem amb els resultats de les grans empreses periodístiques, però per a nosaltres és important, perquè ens demostra que és possible fer un periodisme d’investigació i amb profunditat, que no es doblega a les pressions polítiques i empresarials. No solament això, sinó que el projecte és sostenible i cada cop més sòlid. 

El resultat és encara més positiu si tenim en compte que en l’exercici del 2018 s’hi inclou una despesa extraordinària: la inversió per a la nova web de CRÍTIC, que suposa una partida molt important que ha fet incrementar de manera substancial les despeses. Tenint en compte aquesta inversió, a primers del 2018 les nostres previsions eren tancar amb pèrdues, que pensàvem suportar gràcies als guanys de l’exercici anterior. Però no ha fet falta i de nou n’hem tingut prou amb els ingressos que hem generat al llarg de l’any per equilibrar el resultat. Uns números verds que són conseqüència de la intensa feina de tot l’equip de CRÍTIC: redactors, col·laboradors, fotògrafs, dissenyadors, responsables de gestió… Sense aquest equip humà no seria possible fer CRÍTIC. Les persones ho són tot en aquest projecte, i el 2018 ha quedat més demostrat que mai. 

Els ingressos per subscriptors representen un total de 67.769 euros, un 29% del total. Segueix sent la primera partida del pressupost total

Que CRÍTIC segueixi creixent és gràcies a vosaltres: els nostres subscriptors i subscriptores, que sou, com des de l’inici, la principal partida de finançament. Enguany ens omple d’orgull poder dir que els ingressos per subscriptors representen un total de 67.769 €, un 29% del total. Segueix sent la primera partida del pressupost i s’incrementa en més de 5.000 € respecte al 2018, però proporcionalment representa menys que l’any anterior, per una raó: l’increment substancial de la publicitat, del contingut amb patrocini i dels projectes realitzats en col·laboració amb empreses i agents de l’economia social i solidària. Creiem, però, que una cosa és conseqüència de l’altra: sense els nostres subscriptors, que donen força a la nostra marca i al nostre periodisme, no seríem capaços d’atreure els anunciants, socis i projectes que contribueixen a consolidar CRÍTIC. 

El 2018 vam començar amb 1.539 subscriptors; en l’actualitat ja són 1.610 les persones que formen part de la comunitat de CRÍTIC, i la xifra, si bé lentament i amb alguns alts i baixos, es va incrementant. En aquest gràfic podeu veure l’evolució dels últims anys. 

Tot i aquestes xifres, volem fer notar que el creixement de subscriptors no és tan elevat com ens agradaria. Encara som lluny del nombre que faria possible que CRÍTIC fos un projecte totalment consolidat i independent. És per això que durant els exercicis del 2019 i del 2020 volem desenvolupar una campanya especial de captació de subscriptors, amb l’objectiu d’incrementar-ne el nombre substancialment. En la mesura que moltes més persones s’animin a fer el pas, serem més forts i més influents. Si encara no en sou, podeu sumar-vos a CRÍTIC en aquest enllaç

D’on surten els ingressos de CRÍTIC? 

Com ja hem comentat, la partida més important són els subscriptors. Però també cal tenir en compte la publicitat (27%) i el contingut amb patrocini (15%) i els projectes compartits amb l’economia social i solidària (7%). Pel que fa al primer àmbit, cal dir que CRÍTIC treballa amb un codi ètic pel qual no incloem publicitat de grans empreses de l’Ibex-35 o de la gran banca. Sí que hi trobareu publicitat d’esdeveniments culturals, socials i polítics, d’empreses de l’economia social i solidària, i també publicitat d’institucions de diversos colors: de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona o de la Diputació de Barcelona i d’alguns ajuntaments. Els ingressos inclouen tant la publicitat de la web com la publicitat de la revista ‘Ciutats’. 

Pel que fa al contingut amb patrocini, és una partida que ha seguit creixent. Aquí s’hi inclouen els continguts de Feminisme i Justícia Global que hem realitzat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i els continguts sobre joventut de la secció Joves a contracorrent que hem realitzat amb el suport de l’Observatori Català de la Joventut de la Generalitat. També hi ha múltiples continguts que han estat possibles gràcies a la col·laboració de projectes molt diversos com el CCCB, el Macba, el Museu Etnogràfic, el Museu d’Història de Catalunya… Tot el nostre contingut amb patrocini està degudament indicat i especificat, tant a la portada com a l’interior dels textos. Aquests continguts sempre els treballen redactors de CRÍTIC, estan realitzats amb estàndards periodístics i s’adeqüen a la filosofia dels nostres continguts. No fem contingut patrocinat de grans marques ni corporacions privades.

Una altra partida cada cop més important és la que prové dels projectes que compartim amb actors de l’economia social i solidària, que representen un 7% dels ingressos. Es tracta de les seccions Sostre Crític (amb Sostre Cívic), Legítima Defensa (Col·lectiu Ronda), Emprenedoria Crítica (Labcoop) i Diners a contrallum (FETS i Fundació Fiare). Són projectes que compten amb el suport econòmic continuat d’aquestes entitats i que tenen un desenvolupament periodístic integral per part de CRÍTIC. Per tant, seguim oberts a rebre propostes de continguts finançats per associacions, entitats o cooperatives del món de l’economia social i solidària.

Per què s’ha incrementat la partida de subvencions?

Una partida que s’ha incrementat substancialment respecte al 2017 ha estat la de subvencions per publicar en català, que el 2018 va elevar-se fins als 34.700 € i va representar un 15% dels ingressos, quan altres anys havia estat molt menor. Això és degut al fet que el 2018 la Generalitat de Catalunya va modificar les bases de la convocatòria de subvencions estructurals de suport a mitjans de comunicació en llengua catalana, per tenir en compte de manera específica la realitat dels mitjans cooperatius. Aquesta convocatòria subvenciona amb 6.000-7.000 euros cada treballador o treballadora assalariat pel mitjà en l’àmbit d’elaboració de continguts, amb un límit de 10 treballadors. Fins ara, CRÍTIC no havia pogut accedir a aquesta ajuda perquè els socis de treball de les cooperatives no computaven com a treballadors assalariats, en ser considerats només ‘empresaris’. La modificació de les bases, però, ha permès que en la convocatòria del 2018 ens hi hàgim pogut acollir com qualsevol altre treballador, ja que la majoria de periodistes de CRÍTIC som socis de treball de la cooperativa. Això ha implicat haver rebut una subvenció de 19.650 €, que representa un increment molt substancial respecte als anys anteriors (el 2017 vam rebre només 3.980 €) però que ens deixa encara molt lluny dels mitjans més subvencionats

L’any 2018 també ens vam presentar a tres convocatòries obertes de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a tres projectes diferents. En tots els casos es tracta de projectes concrets a desenvolupar i no d’ajuts estructurals al mitjà. En el marc de la convocatòria de districte i ciutat del 2018, CRÍTIC va rebre 8.000 € en l’àmbit de drets civils per crear i desenvolupar la secció de ‘fact checker’ Fets contra la discriminació contra els rumors i falsedats sobre la immigració a la ciutat de Barcelona. També vam rebre una ajuda de 3.500 euros de la convocatòria oberta de l’ICUB (l’Institut de Cultura de l’Ajuntament) per desenvolupar una sèrie de reportatges amb profunditat sobre la cultura crítica de Barcelona més enllà de les institucions, i, finalment, vam aconseguir un finançament de 3.600 euros de la convocatòria d’economia social i solidària per elaborar el marc estratègic de CRÍTIC 2019-2022, que hem desenvolupat conjuntament amb la cooperativa Hobest durant tot l’any i del qual començareu a veure resultats ben aviat.

Més enllà de les ajudes públiques, l’any 2018 vam tenir un ingrés derivat d’un guardó per la nostra feina periodística: el Dossier Crític ‘Feminismes’ va guanyar el premi Montserrat Roig de periodisme, que impulsa al Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. El premi va suposar un ingrés de 8.000 euros, un 3% dels ingressos de l’any.

Completen els ingressos una partida d’altres projectes de serveis editorials, que van representar 4.000 euros (2%), i les vendes de revistes (2.566 euros, un 1% del total). 

En què ens gastem els (vostres) diners?

Com podeu comprovar en aquest gràfic, la principal partida són els salaris, que es van elevar per sobre dels 131.000 €, cosa que suposa un 60% dels recursos, en proporció, pràcticament el mateix que l’exercici del 2016. Això inclou els salaris dels cinc socis de treball (el Roger, el Sergi, el Joan, la Laia i la Laura), així com les respectives quotes d’autònoms dins de la cooperativa. La partida de salaris també inclou l’aportació de l’Anna Gris a temps parcial i de la Judit Pastor i en Jordi de Miguel en l’àmbit de xarxes. Durant el 2018, totes van desenvolupar la seva tasca com a col·laboradores autònomes. De mica en mica hem anat millorant la partida de salaris. El 2018 ens vam moure en una forquilla salarial que va dels 1.600 € als 1.250 € bruts per a les jornades completes. Aquest 2019, coincidint amb el cinquè aniversari de CRÍTIC, hem realitzat una lleugera millora lineal dels salaris i, a més, és previst el pas del règim d’autònoms al règim general de la Seguretat Social, per millorar les garanties socials de tots els treballadors i treballadores. 

La despesa principal que tenim són els salaris, que es van elevar per sobre dels 131.000 euros, cosa que suposa un 60% dels recursos

La partida dedicada a col·laboracions ha pujat lleugerament el 2018, fins als 26.741 euros (un 12% del total). Com des del primer dia, totes les persones que col·laboren en el projecte des de qualsevol punt de vista (redacció, fotografia, disseny…) ho fan de manera remunerada. La despesa d’infraestructura puja fins a 41.727 euros, un 19% del total del pressupost. Aquesta xifra creix respecte a l’any anterior perquè, a part d’incloure el lloguer de l’espai de treball compartit de CRÍTIC al Grup Ecos, les despeses de gestoria o les comissions bancàries, preveu també la inversió per fer possible la nova web de CRÍTIC, realitzada per Metodian. També cal afegir-hi les quotes que paguem com a socis del Grup Ecos (un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària), de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) o de l’auditoria d’audiències de mitjans digitals de l’OJD.

Una altra despesa important ha estat la revista ‘Ciutats’, que va suposar 11.967 euros. Això inclou des del disseny fins als encàrrecs de redacció, passant per la impressió dels exemplars, que coeditem amb els nostres socis de la cooperativa i companys de viatge en molts projectes fins ara, la bona gent de Pol·len Edicions. No s’inclou en aquest cost, però, la feina interna de treballadors de CRÍTIC per a l’elaboració de la revista, que s’inclou en les seves nòmines normals. La resta de despeses es reparteixen entre despeses de projectes (2,5%), l’elaboració del pla estratègic de CRÍTIC conjuntament amb la cooperativa Hobest (0,5%) i les amortitzacions (0,4%). 

Els socis col·laboradors, puntal financer

A més dels subscriptors, CRÍTIC compta amb un suport important que ens permet treballar amb previsions a llarg termini: els socis col·laboradors. El capital invertit pels socis és la garantia que no depenguem de crèdits ni de bancs, i ens dóna estabilitat en tot moment. El 2018 vam seguir ampliant el capital social de la cooperativa, que compta ja amb 66 socis col·laboradors que han aportat petits capitals per valor de 74.000 euros, una part dels quals estan dipositats en un compte a l’entitat de banca ètica Fiare. Ells i elles, juntament amb els subscriptors i les subscriptores, són el puntal financer del projecte i garanteixen que CRÍTIC pugui ser una realitat quotidiana. Tots els socis són públics i els podeu consultar aquí.

Per ser soci o sòcia de CRÍTIC, cal una inversió mínima de 1.000 euros. Els socis, a més d’assolir una subscripció per a tota la vida, poden prendre part dels consells editorials i dels organismes de decisió de la cooperativa. Molts subscriptors implicats en el projecte han passat, amb el pas del temps, a ser-ne socis col·laboradors. Si voleu contribuir a fer un CRÍTIC encara més sòlid i resilient, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres i us explicarem com fer-ho. Us animeu a formar part activa de la família crítica?

Acte "Drets i llibertats en perill", durant la celebració del 4t aniversari de CRÍTIC / IVAN GIMÉNEZ

Què farem amb els guanys del 2018?

El repte per als pròxims anys és dur a la pràctica el marc estratègic que hem elaborat. Aquest marc preveu un creixement sostingut del projecte, la incorporació de nous socis de treball (tant periodistes com en l’àmbit de la gestió), així com l’obertura de noves línies de negoci, en especial en l’àmbit de la formació i l’educació. La principal clau, però, seguirà sent el periodisme: volem dedicar especial atenció a la consolidació de la comunitat crítica. Un dels objectius és elaborar un pla de dinamització de la comunitat de subscriptors de CRÍTIC que incorpori l’objectiu de fidelitzar-los i de fer-los augmentar. El nostre objectiu és assolir els 3.000 subscriptors l’any 2022. 

El nou curs obrirem nova ronda de finançament de socis/òcies col·laboradors/es amb l’objectiu d’invertir aquests nous recursos en el creixement de la cooperativa

Perquè això sigui possible, CRÍTIC ha de consolidar les condicions de treball de l’equip que el fa possible, com ja ha estat l’objectiu de la cooperativa des del primer dia. Aquest 2019, a partir del mes de setembre, coincidint amb el cinquè aniversari de la cooperativa, tenim previst deixar el règim d’autònoms i passar al règim general de la Seguretat Social. Un pas important, perquè implicarà més despesa per a l’empresa, però al mateix temps garantirà unes millors condicions de treball per a tots els periodistes que en formem part. A més a més, la cooperativa està treballant en el seu primer règim intern i en la definició d’un organigrama per racionalitzar la divisió i l’organització de les diferents tasques, així com en un pla de cures. 

Entre els objectius que marca el pla estratègic també hi ha començar una nova ronda de finançament de socis/òcies col·laboradors/es amb l’objectiu d’invertir aquests nous recursos en el creixement de la cooperativa exposat en el nou marc estratègic. L’objectiu és doblar el capital social actual al primer semestre del 2022.

Si els pica... Que es rasquin!

Suma't al periodisme contra el poder

Subscriu-t'hi ara!

Amb la quota solidària, rebràs a casa la revista 'Temps' i la pròxima que publiquem (juny 2024)

Torna a dalt
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les cookies prement el botó “Accepto” o configurar-les o rebutjar-ne l'ús fent clic a “Configuració de Cookies”. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que, si així ho desitja, impedexi que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.
Accepto Configuració de cookies