Crític Cerca
Transparència

Els comptes de CRÍTIC del 2019

Tanquem el quart any consecutiu amb un excedent econòmic i plantegem un pla de contingència i de captació de subscripcions per garantir la fortalesa del projecte durant la crisi del coronavirus

18/06/2020 | 07:00

Avui venim a explicar-vos una bona notícia. El 2019, CRÍTIC ha tancat el seu quart exercici consecutiu amb un excedent econòmic: hem ingressat 247.670 € i hem tingut unes despeses de 230.831 €. Això ha acabat generant un resultat positiu abans d’impostos de 17.093 €. Com cada any des de la seva fundació, el Consell Rector de CRÍTIC proposarà a l’assemblea de socis de la cooperativa no repartir aquest excedent i reinvertir-lo íntegrament en la nostra prioritat: periodisme, periodisme i més periodisme.

Tot això us ho expliquem perquè creiem que la transparència ha de ser un dels pilars del nostre projecte. Així ho hem fet des del primer dia, i ho seguim fent en temps de ‘fake news’ i intoxicacions interessades. Pocs mitjans de comunicació fan un exercici de transparència tan detallat com CRÍTIC. Nosaltres ho considerem una prioritat editorial. Podeu consultar els resultats dels anys anteriors en els nostres articles de transparència: 2018, 2017 i 2016.

El pressupost i el resultat positiu de CRÍTIC és modest si el comparem amb el de grans corporacions mediàtiques, però no ha parat d’incrementar-se des de la seva fundació, al setembre del 2014, quan s’elevava a poc més de 80.000 euros. Però per a nosaltres és especialment rellevant, sobretot si tenim en compte que des del mes d’octubre passat els sis socis de treball de CRÍTIC vam deixar el règim d’autònoms i ens vam incorporar al règim general de la Seguretat Social, la qual cosa ha representat un increment notable de la massa salarial. El pas al règim general és conseqüència de la voluntat expressada sempre des de l’assemblea de socis i sòcies col·laboradors de CRÍTIC de millorar de manera progressiva les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores que fan possible el mitjà.

Els números verds de l’any 2019, sumats a l’increment dels ingressos per subscriptors arran de la campanya “Enfortim la resistència crítica”, ens permeten afrontar amb més garanties la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. Des que vam començar la campanya, 113 subscriptors s’han passat a la quota solidària de 75, 100 o 150 euros. I en tots aquests dies hem fet 80 subscriptors nous, dels quals 26 també han decidit fer-ho de manera solidària. És un increment substancial del ritme de subscriptors que sol tenir CRÍTIC, que habitualment es manté entre unes 20-25 noves altes mensuals.

Si encara no en sou subscriptors, podeu unir-vos a CRÍTIC aquí apostant per una de les quotes solidàries de 75, 100 o 150 euros anuals. I, si ja en sou subscriptors, us proposem que, almenys durant el pròxim any, us augmenteu voluntàriament la vostra quota anual per ajudar-nos a sufragar la baixada dels ingressos per publicitat que ja estem notant de valent. Serà una ajuda fonamental en uns temps molt complicats. Només heu d’enviar-nos un correu electrònic en què indiqueu quina quota voleu pagar i se us farà efectiva en la pròxima renovació.

Això de CRÍTIC, qui ho paga?

Això de CRÍTIC, qui ho paga? Doncs la veritat és que no té gaire secret. La resposta és molt bàsica: CRÍTIC és possible gràcies a la constància i l’esforç dels seus gairebé 1.800 subscriptors i subscriptores. El 2019, els ingressos per subscriptors van representar un total de 68.495 euros, un 28% del total, pràcticament el mateix que el 2018 percentualment. Segueix sent la primera partida del pressupost total de CRÍTIC i s’incrementa lleugerament respecte al 2018: les noves altes compensen amb escreix les baixes. El creixement és constant però lent.

Ens agradaria que en un futur les subscripcions de CRÍTIC representessin un tant per cent encara més ampli del nostre pressupost, perquè és l’única manera que puguem garantir la independència del projecte. Per millorar la gestió d’aquesta àrea, el 2020 hem incorporat una nova col·laboradora a l’equip, la Maria Àngels Ayala, que complementarà la tasca que ha anat realitzant en Joan Vila d’atenció i seguiment als nostres subscriptors. El nostre objectiu del 2020 és arribar a 2.000 subscriptors al mes de desembre vinent, per compensar amb un increment dels subscriptors la més que probable caiguda de la publicitat, que podria elevar-se fins als 30.000 euros en només nou mesos.

Els ingressos del 2019, partida a partida

Més enllà d’un increment lleuger de les subscripcions, el 2018 vam viure un increment substancial de la publicitat, del contingut amb patrocini i dels projectes realitzats en col·laboració amb empreses i agents de l’economia social i solidària. En aquest gràfic podeu consultar el detall dels nostres ingressos.

Pel que fa a la publicitat, la tendència és la mateixa que el 2018. Segueix representant una part substancial dels nostres ingressos: si sumem la publicitat digital i la de la revista, 62.752 euros, la qual cosa representa un 25% del total. És la segona partida i es manté estable respecte a l’any passat, que va representar un 27%. Tots els anuncis de CRÍTIC han de ser compatibles amb el codi ètic publicitari del mitjà, que ‘de facto’ exclou totes les empreses de l’Ibex-35 i alguns dels grans anunciants habituals de la premsa catalana.

També s’incrementen respecte al 2018 els continguts amb patrocini, on incloem, per exemple, aquells continguts redaccionals elaborats amb el suport de la Generalitat de Catalunya (com els esdeveniments Ateneu Crític) i d’altres institucions locals, com, entre d’altres, l’Ajuntament de Barcelona (que durant el 2019 va patrocinar continguts redaccionals de temàtica feminista i de justícia global). Aquesta partida representa en total 33.958 €, el 14% dels nostres ingressos.

Tots els continguts amb patrocini de CRÍTIC estan degudament identificats tant al web com a les xarxes socials, com marca el codi ètic publicitari de CRÍTIC. En tots els casos són continguts que contribueixen a reforçar àrees d’especialitat de CRÍTIC i a fomentar debats d’interès social. Creiem que aquest ha de ser el sentit de la inversió publicitària per part de les institucions públiques en els mitjans de comunicació.

Una altra cosa que ens fa especialment contents és que els projectes compartits amb l’economia social i solidària pràcticament doblen el seu volum respecte al 2018 i passen a ser el 12% dels ingressos, 30.599 euros en total. Aquí hi ha els projectes que impulsem amb el Col·lectiu Ronda, amb Sostre Cívic, amb la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) o LabCoop, entre d’altres. Enguany també inclou la col·laboració de La Fede.cat en el marc de l’impuls i suport a la revista ‘Justícia Global, que no hauria estat possible sense el seu suport i ens ha permès obrir i consolidar un àmbit temàtic poc tractat fins ara a CRÍTIC.

Pel que fa a les subvencions, la partida ha estat lleugerament inferior a la del 2018: 33.012 euros, la qual cosa representa un 13% dels ingressos. La subvenció principal és la que concedeix la Secretaria General de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a tots els mitjans en llengua catalana i que, com ja vam explicar el 2018, es calcula bàsicament a partir del volum de treballadors en nòmina i de l’audiència del mitjà. Per aquest concepte, el 2019 vam rebre 27.262 €.

A més a més, vam presentar projectes culturals i periodístics a diferents convocatòries, i, d’entre aquestes, se’ns van concedir dues subvencions més. La primera, a càrrec de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per un valor de 3.500 €, per suport a les activitats formatives que vam oferir en el cicle “Setembre Crític, en el marc del cinquè aniversari del mitjà. La segona, de la convocatòria general de suport a l’economia social i solidària de l’Ajuntament de Barcelona, oberta a tota mena de cooperatives i entitats sense ànim de lucre. En total, vam rebre 2.250 €, per poder fer una formació i un pla de cures en el si de la cooperativa, una tasca per a la qual vam contractar les companyes de Fil a l’Agulla.

Les vendes de la botiga digital representen un 3% dels ingressos: en total, 6.237 euros, entre els quals s’inclouen les vendes de la revista, els vals de regal o l’Escola d’Estiu de Crític. Altres projectes que hem desenvolupat suposen un 5% dels ingressos, fins a 11.618 euros. Aquí s’hi inclou, entre d’altres, el llibre ‘Catalunya: moment crític’.

En què ens gastem els vostres diners?

En l’àmbit de les despeses, la partida principal són els salaris de l’equip de CRÍTIC, que es van elevar per sobre dels 131.000 €, cosa que suposa un 58% dels recursos.

En l’actualitat, l’equip de CRÍTIC compta amb sis socis de treball (el Roger Palà, el Sergi Picazo, el Joan Vila, la Laia Soldevila, la Laura Aznar i en Jordi de Miguel). La partida de salaris també inclou l’aportació de l’Anna Gris, responsable de gestió, a temps parcial. A partir de l’octubre, amb el pas al règim general, vam passar també a preveure una nova partida estrictament relacionada amb els salaris: la despesa en la Seguretat Social, que l’any passat, com que es va efectuar només durant els mesos d’octubre a desembre, va representar 9.400 euros, només un 4%.

No cal dir que la despesa en la Seguretat Social del 2020 serà molt més gran. A més, també s’incrementarà la despesa en salaris, ja que al gener del 2020 vam estrenar un nou règim intern a CRÍTIC que estableix per primer cop un organigrama amb diferents categories per als socis de treball, i això va implicar una millora de les condicions per a tothom. Tot un repte, doncs, mantenir aquestes millores en temps de la Covid-19.

La partida que s’ha incrementat substancialment ha estat la de col·laboradors, fins als 34.805 euros, fet que representa un 15% del total de la despesa. A més dels col·laboradors de redacció, aquesta partida també inclou les remuneracions del nostre responsable de publicitat, el Noel Eduardo. Com des del primer dia, totes les persones que col·laboren en el projecte des de qualsevol punt de vista (redacció, fotografia, disseny…) ho fan de manera remunerada i gràcies a la situació de sanejament financer del projecte perceben la seva remuneració en menys de trenta dies. Les nostres tarifes oscil·len entre els 75 i els 200 euros depenent de la tipologia del text encarregat, i intentem millorar-les any a any. Amb la crisi del coronavirus hem seguit mantenint els nostres compromisos amb els col·laboradors.

La despesa d’infraestructura es redueix fins als 35.163 euros, un 15% del total del pressupost. A part d’incloure el lloguer de l’espai de treball compartit de CRÍTIC al Grup Ecos, les despeses de gestoria o les comissions bancàries, també cal afegir-hi les quotes que paguem com a socis d’Ecos (un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària), de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) o de l’auditoria d’audiències de mitjans digitals de l’OJD. Aquesta partida és menor que l’any anterior, en què vam realitzar una important inversió en el nou web de CRÍTIC, a càrrec dels companys de Metodian.

La revista ‘Justícia Global’ ha implicat una inversió de 13.492 euros. Això inclou des del disseny fins als encàrrecs de redacció, passant per la impressió dels exemplars, que coeditem amb els nostres socis de la cooperativa i companys de viatge en molts projectes fins ara, la bona gent de Pol·len Edicions. La resta de les despeses es reparteixen entre despeses de projectes (3%) i les amortitzacions, que representen 247 euros.

Actualització de les quotes de subscriptors

Una altra cosa que us volem explicar en aquest ‘post’ és una qüestió tècnica relacionada amb la quota de subscripció. En aquests moments, hi ha un seguit de subscriptors (els que van sumar-se a CRÍTIC entre el setembre del 2014 i el març del 2019, prèviament a la sortida del nou web) que estan pagant quotes de 52 euros (anual) i de 30 euros (semestral).

En l’actualitat, des que vam estrenar el nou web, les quotes de subscripció estan fixades en 55 euros (les anuals) i 32 euros (les semestrals). Actualitzar les quotes dels primers subscriptors per adaptar-les a la nova tarifa requeria la implementació d’una millora tècnica del web de CRÍTIC que ha estat realitzada durant els últims mesos. Per aquest motiu, tots els subscriptors de CRÍTIC que tinguin la quota bàsica i la renovin a partir del juliol del 2020 ho faran amb la tarifa actualitzada de 55 euros (anuals) o de 32 euros (semestrals).

Acte del cinquè aniversari de CRÍTIC amb David Fernàndez i Yayo Herrero. Foto: Ivan Giménez

Què estem fent per afrontar la crisi de la Covid-19

Segons els nostres càlculs, encara necessitem sumar més persones al projecte si volem garantir-ne la viabilitat amb independència de qualsevol factor conjuntural. Per això ens hem marcat l’objectiu d’arribar a les 2.000 subscripcions al final d’aquest 2020. Això implicaria incrementar uns 200 subscriptors des d’ara fins al mes de desembre. És un objectiu raonable que ens permetria afrontar amb garanties la crisi que tot just comença. I per això hem llançat la campanya “Enfortim la resistència crítica.

Els escenaris de futur impliquen enfortir les subscripcions. La publicitat ha caigut de manera molt important no solament a CRÍTIC, sinó en tots els mitjans. És una partida rellevant per a nosaltres. Veient la tendència de les últimes setmanes, creiem que la caiguda prevista de publicitat podria elevar-se als 30.000 euros aquest 2020. És possible que sigui menys, perquè molts dels nostres acords són anuals i estan vigents, però sabem que la crisi es prolongarà en el temps, i segurament el 2021 serà un any encara més complicat.

També hem creat una comissió de CRÍTIC, formada per membres de l’equip de redacció i de gestió, amb l’objectiu de revisar totes les despeses i preparar un pressupost de contingència per al 2020 i per al 2021. La nostra prioritat és que el periodisme que fem no es ressenti d’aquesta crisi, perquè ara és l’hora que estiguem més atents que mai per detectar les injustícies i els abusos i denunciar-los. Creiem que aquest és el moment de la història de CRÍTIC en què invertir en periodisme és més important.

En aquest sentit, també estem emprenent diverses accions i buscant vies de mecenatge. Al mes d’abril passat, Google va llançar un fons d’ajuda a mitjans locals per la crisi del coronavirus. La quantitat oferta oscil·la entre els milers de dòlars per a petites redaccions fins a les desenes de milers per a les més grans, i no suposa contraprestacions de cap mena per part de les redaccions periodístiques. CRÍTIC va decidir optar a aquesta convocatòria i a finals de maig Google ens va notificar un ajut de 5.000 dòlars per reforçar la nostra activitat aquest 2020. No descartem tampoc optar a altres ajuts similars que impulsen fundacions o organismes nacionals o internacionals.

Per sort, la nostra cooperativa compta amb el capital aportat pels nostres socis col·laboradors, i això ens permetrà afrontar amb garanties els pròxims mesos. Aquesta també ha estat una opció per a alguns subscriptors i subscriptores al llarg dels anys: esdevenir socis col·laboradors a partir d’una inversió de 1.000 euros.

Si en plena pandèmia volem seguir fent un periodisme crític, rigorós, que aposti per la profunditat en temps de ‘fake news’, necessitem el suport dels subscriptors i de les subscriptores de CRÍTIC, els que sempre hi sou. Per això animem els subscriptors i les subscriptores a canviar a la subscripció solidària. I, si encara no us heu fet de CRÍTIC i voleu contribuir a enfortir el projecte, us animem a fer la subscripció solidària. Entre tots i totes, seguim enfortint la resistència crítica!

Si els pica... Que es rasquin!

Suma't al periodisme contra el poder

Subscriu-t'hi ara!

Amb la quota solidària, rebràs a casa la revista 'Temps' i la pròxima que publiquem (juny 2024)

Torna a dalt
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers d'anàlisi per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per a l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les cookies prement el botó “Accepto” o configurar-les o rebutjar-ne l'ús fent clic a “Configuració de Cookies”. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que, si així ho desitja, impedexi que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.
Accepto Configuració de cookies