Feminismes

Dones pakistaneses: radiografia d’un col·lectiu invisible a Barcelona

 • Laura Aznar / @LauraAzLlu
 • dimecres, 11 juliol 2018

Les barcelonines d’origen pakistanès formen un dels col·lectius més invisibilitzats de la ciutat. La distància cultural i idiomàtica, l’estigmatització i les barreres en l’accés al mercat laboral augmenten la vulnerabilitat de les dones i dificulten el seu apoderament econòmic. CRÍTIC fa un recull de les seves demandes principals i desmenteix alguns dels falsos mites que pivoten sobre aquesta comunitat.

Alex Hache (Donestech): “En el món feminista hem de debatre a qui afavoreixen les tecnologies que usem quotidianament”

 • Laia Soldevila / @laia_soldevila
 • dimecres, 13 juny 2018

Alex Hache és investigadora tecnosocial i tecnoactivista a Donestech. Amb ella parlem de les aportacions de les dones al món digital, de la perspectiva feminista aplicada a les noves tecnologies i del perill del ciberassetjament masclista.

Les treballadores de la llar i les cures lluiten per dignificar la seva feina

 • Laura Aznar/ @LauraAzLlu
 • dimecres, 30 maig 2018

El treball de la llar i les cures és un dels sectors més desprotegits a nivell de drets laborals. Algunes de les persones que integren el sector, majoritàriament dones migrades, assumeixen molta precarietat i condicions laborals properes a l’esclavatge. CRÍTIC parla amb algunes de les entitats que han col·laborat en la redacció d’un informe de Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, que denuncia la vulnerabilitat d'aquestes treballadores i contempla 68 mesures per millorar la seva qualitat de vida.

On són les dones a les programacions culturals de les ciutats?

 • Laia Soldevila / @laia_soldevila
 • dimecres, 16 maig 2018

Per primera vegada a l'Estat espanyol una ciutat ha posat dades i xifres a la pregunta que encapçala aquest article. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat, ara fa poc més d'un mes, l'estudi sobre la programació cultural de 2016-2017 del consistori analitzada amb perspectiva de gènere. La radiografia no és encoratjadora: de les més de 19.000 activitats de la programació analitzades de 9 àmbits culturals en 117 espais públics de la ciutat, l'autoria només està en mans de les dones en un 24,56% dels casos el 2016 i en un 32,38% el 2017.

Lina Gálvez: “Si t’he de seguir rentant els calçotets, no hi ha hagut una transformació política important”

 • Laia Soldevila / @laia_soldevila
 • dimecres, 25 abril 2018

Lina Gálvez és una de les veus més rellevants a Espanya per parlar d'economia feminista. És catedràtica d'Història i Institucions Econòmiques a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i dirigeix l'Observatori de la Igualtat GEP&DO. Aquesta setmana ha estat a Barcelona per inaugurar el II Fòrum Rosa Virós sobre desigualtats laborals i pobresa de les dones. CRÍTIC ho ha aprofitat per parlar amb ella pausadament sobre economia, crisi, corresponsabilitat i feminisme.

Cinc pautes per implementar la igualtat de gènere a les empreses

 • Laura Aznar / @LauAzLlu
 • dimecres, 11 abril 2018

Les desigualtats en el món laboral van molt més enllà de la bretxa salarial i s’expressen, per exemple, en l’absència de dones directives a les empreses catalanes o en les poques companyies que implementen plans d’igualtat. Amb l’objectiu de fer una diagnosi de les discriminacions que pateixen les treballadores, l’Ajuntament de Barcelona ha creat l’Equitest, un qüestionari dirigit a les empreses que volen millorar la seva gestió incorporant mesures de foment de la igualtat. De problemes en el món laboral n’hi molts, però també existeixen mecanismes per a abordar-los. CRÍTIC selecciona 6 pautes que poden aplicar les empreses per eradicar les desigualtats de gènere.